O mne

Narodila som sa v roku 1971 v Bratislave. Vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu, o pár rokov aj postgraduálne štúdium na Fakulte manažmentu v Bratislave.

Pracovala som na viacerých manažérskych pozíciách v korporácii i v banke. Popri pracovných povinnostiach som bola takmer 10 rokov externým pedagógom na vysokej škole. Prednášky a semináre so študentmi boli pre mňa veľmi pozitívnou skúsenosťou, pretože ma napĺňalo, s akým nadšením prijímali vedomosti od manažéra z praxe.

V roku 2007 som založila poradenskú spoločnosť poskytujúcu služby pre malých, stredných podnikateľov a fyzické osoby. Neskôr aj vzdelávaciu agentúru.

Som ekonómka a manažérka a myslím si, že presne to naše Slovensko potrebuje.

Mám plán, ako zabezpečiť dostupné nájomné bývanie
 • Podporím dlhodobo neriešené nájomné bývanie.
 • Pomôžeme tak rodinám, mladým i jednotlivcom.
 • Dostupné nájomné bývanie uľahčí život ľudí v regiónoch a obciach.
 • Rodiny sa nebudú musieť zaťažovať hypotékou.
 • Výstavba dostupného nájomného bývania zapojí slovenské firmy a slovenských dodávateľov. Prinesie to ďalšie financie do obcí a regiónov aj rozvoj infraštruktúry.
Mám riešenia na zmenšenie regionálnych rozdielov
 • Presadím nástroje na zníženie daní a odvodov v zaostávajúcich regiónoch.
 • Podporou dobudovania chýbajúcej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečí rozvoj priemyslu, podnikania a zlepší kvalita života miestnych obyvateľov.
 • Prioritou je budovanie vodovodov a kanalizácie pre obyvateľov v menej rozvinutých regiónoch.
 • V spolupráci s miestnymi zamestnávateľmi podporím rozvoj regionálneho školstva. Dôležitý krok je spustenie duálneho vzdelávania, ako aj podpora vzniku nových odborov reagujúcich na potreby trhu.
 • Zasadím sa za ochranu regionálnych produktov a výrobkov.
Mám plán na zodpovedné hospodárenie
 • Nezavádzať nové dane.
 • Obnova infraštruktúry — cesty, školy, budovy, výstavba bytov.
 • Zákony o daniach, odvodoch a účtovníctve sa budú môcť meniť len jedenkrát ročne. Navrhnem zvýšiť hranicu povinnú registráciu platiteľa DPH na 60 tis Eur za rok.
 • Podporím rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v biohospodárstve — farmárov a potravinárov
 • Zameriam sa na rozvoj cestovného ruchu, ktorý prinesie ďalšie peniaze regiónom.
 • Zlepším výber daní a zároveň sa zaväzujem, že nepodporím ani nenavrhnem zavedenie nových daní.
 • Zavediem spravodlivosť do slovenského poľnohospodárstva
Mám plán na podporu športu
 • Mojím cieľom je podpora rozvoja športu a športovania, ktoré zlepšia kvalitu života a prispejú k aktívnemu životnému štýlu.
 • Chcem posilniť spoločenský význam športu z inštitucionálnej i z finančnej stránky.
 • Prostredníctvom výstavby cyklotrás v krajských a okresných mestách podporím rekreačný a zážitkový turizmus.
 • Iniciujem obnovu, modernizáciu a rozvoj športovej infraštruktúry (lokálnej, regionálnej i celonárodnej).
 • Okrem investícií do infraštruktúry sa chcem zamerať na zvýšenie finančných zdrojov na samotný chod športových organizácií.
 • Budem podporovať rozvoj športu na školách aj bezplatnú účasť detí na športových podujatiach. Podporím budovanie športových centier pre talentované deti a mládež.